Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Sóly Község Önkormányzatának Hivatalos Weboldala | Sóly.hu Facebook oldala / mindennap.soly | Rólunk írták Rólunk írták

Sóly Község

Testvér-települési programok és együttműködések

Hirdetmény

Közszolgálati hír

A földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlannyilvántartásban történő rendezése

Földhivatali Osztály 5.
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.
tel.:88/620-750, e-mail: [email protected]
KRID:


HIRDETMÉNY


A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) 21. § alapján.


A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2023.10.20
A hirdetmény levételének napja: 2024.01.19
Eljáró hatóság megnevezése: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal, Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály 5. (Veszprém)
Az ügy száma: 421147/2023
Az ügy tárgya: A földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlannyilvántartásban történő rendezése a Foktftv. 21.§ alapján.


Az ingatlan(ok) helyrajzi száma:
1. SÓLY zártkert 1028 (II/2. sorszámon tulajdoni hányad 1/8)


A tulajdonosként bejegyzett személynek az ingatlanügyi hatóság rendelkezésére álló természetes személyazonosító adatai és lakcíme:
neve: Laki Gábor
születési neve: Laki Gábor
születési helye:
születési ideje:
anyja neve:
lakcíme: 8220 BALATONALMÁDI,


A hirdetmény a Foktftv. 21. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 90 napra közzétételre kerül az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján, az ingatlanügyi hatóság honlapján, továbbá a kormányzati portálon.


Felhívom a figyelmet arra vonatkozóan, hogy akinek tudomása van a tulajdonosként bejegyzett személy hiányzó természetes személyazonosító adatairól, tartózkodási helyéről, illetve halálának időpontjáról, úgy ezt a hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül az ingatlanügyi hatóság részére jelentse be.


Ha az adategyeztetés nem vezet eredményre, az ingatlanügyi hatóság hivatalból megállapítja, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett személy nem beazonosítható, ezáltal az ingatlan tulajdoni helyzete rendezetlen és a fenti tulajdoni hányadok tekintetében az ingatlan tulajdoni lapjára feljegyzi tulajdoni helyzet rendezetlenségének a tényét.

Az ingatlanügyi hatóságnak a tulajdoni helyzet rendezetlenségének a megállapításáról szóló döntése véglegessé válását követő 60. napon a nem beazonosítható személynek az ingatlannyilvántartás szerinti tulajdonában álló ingatlana a Foktftv. 25. § (1) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva az állam tulajdonába kerül.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 82. § (1) bekezdése alapján a véglegesség a döntés közlésével áll be. Az Ákr. 88. § (1) bekezdés a) pontja szerint a közlést hirdetmény útján kell teljesíteni akkor, ha az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.


Amennyiben a tulajdonosként bejegyzett személy halálának időpontjára vonatkozóan a jelen hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül bejelentés érkezik, akkor a Foktftv. 23. §-a alapján az ingatlanügyi hatóság hivatalból értesíti a jegyzőt a hagyatéki eljárás vagy a póthagyatéki eljárás megindítása céljából.


Veszprém, 2023.10.16.


Takács Szabolcs
főispán
nevében és
megbízásából:


Horváth Ilona
ingatlan-nyilvántartási
ügyintéző


A hirdetményt kapják:


1. Sóly Község Önkormányzata (KRID: 548661136 Rövid név: SOKONK,
honlapjára és hirdetőtáblájára )
2. Laki Gábor (8220 BALATONALMÁDI, /hirdetményi úton/)
3. https://hirdetmenyek.magyarorszag.hu/ ()
4. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal PGF Informatika Osztály ()
5. Irattár

Kövess minket Facebookon és légy interaktív!