Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Sóly Község Önkormányzatának Hivatalos Weboldala | Sóly.hu Facebook oldala / mindennap.soly | Rólunk írták Rólunk írták

Sóly Község

Testvér-települési programok és együttműködések

Civil szervezetek támogatása 2023. évben

Közszolgálati hír

A pályázati kiírás és az adatlap átvehető Sólyi Művelődési Házban, valamint letölthető itt a lap alján a galériából.

SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

„Civil szervezetek támogatása 2023. évben”

1) A pályázat célja

A civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, az önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása és a helyi szervezet közéletre gyakorolt hatásának növelése az önszerveződő közösségek által végzett közérdekű tevékenységek elősegítése.

 

1) Pályázatot nyújthatnak be

 

a.) Sóly Község Önkormányzata illetékességi területén működő és ott tényleges tevékenységet folytató:

- Társadalmi szervezetek, amelyeket a bíróság a pályázat benyújtásakor nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják

- Egyházak.

- Azok a szervezetek, amelyek ugyan nem Sólyi székhellyel kerültek bejegyzésre, de abban a Sóly polgárainak egy része is tevékenykedik.

 

2) A pályázati anyag tartalmi kellékei

 

Az a pályázat támogatható, amely a községhez kapcsolódó, vagy a községi lakosokat érintő programok, tevékenységek szervezésére irányul. A pályázati program célkitűzéseiben kialakított szempontok alapján a következő pályázati kategóriák valamelyikének meg kell jelennie a pályázati programban:

a) az önkormányzati feladatok ellátását segítő civil szervezetek megalakulásának segítése, hozzájárulás a működésükhöz;

b) közösségi összetartozást erősítő rendezvények, kirándulások szervezése más civil szervezetekkel együttműködve;

c) az új nemzedékek jövőjéért

ca) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése,

cb) gyermekek üdültetése, táboroztatása,

cc) nevelési, oktatási tevékenység – elsősorban közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése;

d) nemzetközi együttműködés támogatása;

e) mobilitás és alkalmazkodás

ea) közbizalom erősítése,

eb) közélet tisztaságának védelme, erősítése,

ec) ifjúsági és sporttevékenység, szabadidős sportolási feltételek javítása, bővítése,

ed) közrend- és vagyonvédelem erősítése, az önkormányzattal és más közösségekkel együttműködve;

f) közösségi környezet

fa) kulturális és közművelődési tevékenység, hagyományok ápolása

fb) természeti és épített környezet védelme, megóvása;

fc) természeti és épített környezeti értékek propagálása az önkormányzattal és más közösségekkel együttműködve;

g) társadalmi felelősségvállalás,

ga) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,

gb) érdekképviselet és érdekvédelem,

gc) a házasságra történő felkészítés, a házasság intézményének és a családi életre nevelésének elősegítése;

h) önkéntesség,

ha) önkéntes programok szervezése és lebonyolítása,

hb) önkéntes tevékenységek fejlesztése és az önkéntesek számának növelése,

hc) civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása.

i) civil szervezet által benyújtandó pályázat önerejének biztosítása, valamint az elnyert támogatás igénybevételének elősegítése.

 

3) Rendelkezésre álló keretösszeg

A támogatásra Sóly Község Önkormányzata éves költségvetésében rendelkezésre álló keretösszeg mértéke: 400 000 Ft.

4) A pályázaton nem vehetnek részt

A pályázaton nem vehetnek részt a pártok, a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, a biztosító egyesületek, alapítványok, közalapítványok, nonprofit gazdasági társaságok.

 

5) A pályázat benyújtása

A pályázatot az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon kell elkészíteni és benyújtani kötelező mellékleteivel együtt postai úton vagy személyesen eredeti példányban, zárt borítékban az alábbi címre:

Sóly Község Önkormányzata

8193 Sóly Kossuth u. 55.

A borítékon kérjük feltüntetni a „PÁLYÁZAT” megjelölést.

A pályázati kiírás és az adatlap átvehető Sólyi Művelődési Házban, valamint letölthető itt a lap alján a galériából.

Hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázatok benyújtási határideje:

2023. április 25. 16:00 óra

 

6) A pályázat elbírálása

A pályázatokat Sóly Község Önkormányzata bírálja el, a benyújtási határidőt követő első ülésén. A döntésről a pályázók írásbeli tájékoztatást kapnak.

7) Támogatás, elszámolási kötelezettség

A támogatás biztosítása támogatási szerződés formájában történik. A nyertes pályázatot benyújtó féllel Sóly Község Önkormányzata támogatási szerződést köt.

A támogatásban részesülő hitelesített számla és bizonylati másolatokkal, valamint szöveges beszámolóval köteles elszámolni a részére biztosított támogatás összegének felhasználásáról a pályázati program teljesítését követő 60 napon belül, de legkésőbb a folyó évet követő év január 15-ig.

 

Sóly, 2023.03.30.                                                                  

Kaptur József s.k.
polgármester

Kövess minket Facebookon és légy interaktív!