Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Sóly Község Önkormányzatának Hivatalos Weboldala | Sóly.hu Facebook oldala / mindennap.soly | Rólunk írták Rólunk írták

Sóly Község

Testvér-települési programok és együttműködések

Ebösszeírás

Közszolgálati hír

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN
TÖRTÉNŐ EBÖSSZEÍRÁS

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Sóly Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel 2020. november 1-től 2021. január 31-ig terjedő időszakban Sóly község közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa/tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Az ebtartóknak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot „Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége. Az adatlapok 2020. november 01. napjától kezdődően folyamatosan beszerezhetők Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31. szám alatt az ügyfélszolgálaton, Művelődési Házban (8193 Sóly, Kossuth Lajos utca 55.) vagy letölthetők az önkormányzat honlapjáról (https://interface.uiwebservices.hu/files/ISS/Onkormanyzatok_konstans_adatok_2020-tol/Soly/Nyomtatvanyok/Ebosszeiro_adatlap-2.pdf).

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatást ügyfélfogadási időben személyesen a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, illetve a 88/587-470 telefonszámon kérhető.

Ügyfélfogadási idő:  

 • hétfő: 8:00 – 12:00 kedd: 8:00 – 12:00
 • szerda: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00
 • csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 • péntek: 8:00 – 12:00

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:

 • postai úton Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31. sz. alatti címre küldve,
 • elektronikusan a nepesseg@hajmasker.hu  e-mail címre továbbítva,
 • személyesen a Hajmáskéri   Közös  Önkormányzati   Hivatal ügyfélszolgálatán leadva,
 • személyesen a Művelődési Házban (8193 Sóly, Kossuth Lajos utca 55.) leadva.

Felhívom az eb tulajdonos(ok)/tartó(k) figyelmét arra, hogy a korábbi ebösszeírás során bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2021. január 31. Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

 • a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében a négyhónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
 • Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
 • Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.
 • Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizhetik.
 • Az adatszolgáltatás az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (5) bekezdése alapján kötelező! Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesíti, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján állatvédelmi bírsággal büntethető.

Az eljárás jogi alapja:

 • 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről,
 • 41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról,
 • 383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet az állatvédelmi hatóság kijelöléséről,
 • 244/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet az állatvédelmi bírságról.

Köszönjük, hogy eleget tesz adatszolgáltatási kötelezettségének!

dr. Flőrich-Tóth Ágnes sk.
jegyző

Kövess minket Facebookon és légy interaktív!