Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Sóly Község Önkormányzatának Hivatalos Weboldala | Sóly.hu Facebook oldala / mindennap.soly | Rólunk írták Rólunk írták

Sóly Község

Testvér-települési programok és együttműködések

Civil Szervezetek támogatása - Pályázati felhívás

Közszolgálati hír

A pályázatok benyújtási határideje: 2017. június hó 23. napja 12.00 óráig

SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

„Civil szervezetek támogatása 2017. évben”

1) A pályázat célja

A civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, az önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása és a helyi szervezet közéletre gyakorolt hatásának növelése az önszerveződő közösségek által végzett közérdekű tevékenységek elősegítése.

1) Pályázatot nyújthatnak be

a) Sóly Község Önkormányzata illetékességi területén működő és ott tényleges tevékenységet folytató:

- Társadalmi szervezetek, amelyeket a bíróság a pályázat benyújtásakor nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják
-Egyházak.
- Azok a szervezetek, amelyek ugyan nem Sólyi székhellyel kerültek bejegyzésre, de abban a Sóly polgárainak egy része is tevékenykedik.

2) A pályázati anyag tartalmi kellékei

Az a pályázat támogatható, amely a községhez kapcsolódó, vagy a községi lakosokat érintő programok, tevékenységek szervezésére irányul. A pályázati program célkitűzéseiben kialakított szempontok alapján a következő pályázati kategóriák valamelyikének meg kell jelennie a pályázati programban:
a) az önkormányzati feladatok ellátását segítő civil szervezetek megalakulásának segítése, hozzájárulás a működésükhöz;
b) közösségi összetartozást erősítő rendezvények, kirándulások szervezése más civil szervezetekkel együttműködve;
c) az új nemzedékek jövőjéért

 • ca) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése,
 • cb) gyermekek üdültetése, táboroztatása,
 • cc) nevelési, oktatási tevékenység – elsősorban közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése;

d) nemzetközi együttműködés támogatása;
e) mobilitás és alkalmazkodás

 • ea) közbizalom erősítése,
 • eb) közélet tisztaságának védelme, erősítése,
 • ec) ifjúsági és sporttevékenység, szabadidős sportolási feltételek javítása, bővítése,
 • ed) közrend- és vagyonvédelem erősítése, az önkormányzattal és más közösségekkel együttműködve;

f) közösségi környezet

 • fa) kulturális és közművelődési tevékenység, hagyományok ápolása
 • fb) természeti és épített környezet védelme, megóvása;
 • fc) természeti és épített környezeti értékek propagálása az önkormányzattal és más közösségekkel együttműködve;

g) társadalmi felelősségvállalás,

 • ga) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,
 • gb) érdekképviselet és érdekvédelem,
 • gc) a házasságra történő felkészítés, a házasság intézményének és a családi életre nevelésének elősegítése;

h) önkéntesség,

 • ha) önkéntes programok szervezése és lebonyolítása,
 • hb) önkéntes tevékenységek fejlesztése és az önkéntesek számának növelése,
 • hc) civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása.

i) civil szervezet által benyújtandó pályázat önerejének biztosítása, valamint az elnyert támogatás igénybevételének elősegítése.

3) Rendelkezésre álló keretösszeg

A támogatásra Sóly Község Önkormányzata éves költségvetésében rendelkezésre álló keretösszeg mértéke: 400 000 Ft.

4) A pályázaton nem vehetnek részt

A pályázaton nem vehetnek részt a pártok, a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, a biztosító egyesületek, alapítványok, közalapítványok, nonprofit gazdasági társaságok.

5) A pályázat benyújtása

A pályázatot az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon kell elkészíteni és benyújtani kötelező mellékleteivel együtt postai úton vagy személyesen eredeti példányban, zárt borítékban az alábbi címre:

SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, IKSZT 8193 SÓLY KOSSUTH U. 55.
A borítékon kérjük feltüntetni a „PÁLYÁZAT” megjelölést.

A pályázati kiírás és az adatlap átvehető Sólyi Művelődési Házban.
Hiánypótlásra nincs lehetőség!
A pályázatok benyújtási határideje: 2017. június hó 23. napja 12.00 óráig

6) A pályázat elbírálása

A pályázatokat Sóly Község Önkormányzata bírálja el, a benyújtási határidőt követő első ülésén. A döntésről a pályázók írásbeli tájékoztatást kapnak.

7) Támogatás, elszámolási kötelezettség

A támogatás biztosítása támogatási szerződés formájában történik. A nyertes pályázatot benyújtó féllel Sóly Község Önkormányzata támogatási szerződést köt. A támogatásban részesülő hitelesített számla és bizonylati másolatokkal, valamint szöveges beszámolóval köteles elszámolni a részére biztosított támogatás összegének felhasználásáról a pályázati program teljesítését követő 60 napon belül, de legkésőbb a folyó évet követő év január 15-ig.

Sóly, 2017. június 07.

Kaptur József
polgármester


A kép illusztráció!

Kövess minket Facebookon és légy interaktív!