Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Sóly Község Önkormányzatának Hivatalos Weboldala | Sóly.hu Facebook oldala / mindennap.soly | Rólunk írták Rólunk írták

Sóly Község

Testvér-települési programok és együttműködések

Avar és kerti hulladék nyílttéri égetés

Közszolgálati hír

Cím

Ezúton szeretném felhívni a figyelmüket az alábbi rendeletünkre

Tisztelt Sólyi Lakosok!

 

A koronavírus elterjedése miatt nagyon sokan kényszerből szembesültek az otthonmaradás nehézségeivel.

A kialakult helyzet által többen elég sok szabadidővel rendelkeznek, melyet a kerti munkák elvégzésével töltenek.

Ezúton szeretném felhívni a figyelmüket az alábbi rendeletünkre:

 

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testületének8/2015.(V.04.)önkormányzati rendeleteaz avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

 

A rendelet célja

 1.§ A rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó olyan helyi szabálynak a megállapítása, ami a levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítja, ezzel elősegítve a társadalmi együttélés szabályainak betartását, egymás szükségtelen zavarásának csökkentését.

A rendelet hatálya

2.§ (1) A rendelet területi hatálya Sóly község belterületére terjed ki.

 (2)A rendelet szabályi hatálya Sóly község belterületén a természetes személyekre, a jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokra terjed ki.

Értelmező rendelkezések

3.§ (1) E rendelet alkalmazása céljából avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő vagy nem alkalmas növényi maradvány (fű, fa, lomb, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél és egyéb növényi maradványok - továbbiakban együtt: kerti hulladék.)

(2) Belterület: a település lakott övezete, ideértve a zártkerti ingatlanokat is.

(3)Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, tulajdonközösség, aki az ingatlant használja függetlenül attól, hogy tulajdonosa, haszonélvezője, birtokosa, kezelője, használója, bérlője az ingatlannak.

(4) Ünnepnap: január 01, március 15, húsvét, május 01, pünkösd, augusztus 20, október 23, november 01, december 25-26.

 

Avar és kerti hulladék égetésének szabályai

4.§ (1) A település belterületén az avar és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell. (2) Égetéssel azon kerti hulladék semmisíthető meg, amely komposztálásra alkalmatlan, vagy ha a komposztálásra nincs mód és lehetőség. (3) A (2) bekezdésben foglalt égetés kizárólag szélcsendes időben, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával, nagykorú személy folyamatos felügyelete mellett, az égetendő kerti hulladék száraz állapotában, a környezet, illetve a környezetben élő lakók zavarása nélkül végezhető.(4) Nagy mennyiségű füstöt termelő nedves kerti hulladék égetése tilos. (5) Az égetés során a helyben (telken belül, illetve azt határoló közterületen) keletkezett avar és kerti hulladék semmisíthető meg. Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (pl.: benzin, gázolaj, stb.) légszennyező, vagy bűzös segédanyag nem használható. (6) Az égetést telken belül kell végezni, közterületet e célra igénybe venni tilos. (7) Az égetendő kerti hulladék nem  tartalmazhat kommunális, ipari eredetű, vagy veszélyes hulladékot (pl.: gumit, műanyagot, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait.) (8) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani. (9) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.5.§ Az avar és kerti hulladék közterületen történő elégetésére kizárólag Sóly Község Önkormányzata alkalmazásában álló, közterület gondozásával megbízott személy jogosult.

 

Az égetés időpontja

6.§ (1) A kerti hulladék nyílt téri égetése szerdán és szombaton 09 - 19 óra között - kivéve az ünnepnapokat - megengedett. Más napon és időpontban az égetés tilos. (2) Az (1) bekezdésben megjelölt időpontban sem végezhető égetés a település területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt.

 

Kérjük tisztelt lakosainkat , hogy a kialakult helyzetre tekintettel, szíveskedjenek nagyobb toleranciával, odafigyeléssel és megértéssel viszonyulni szomszédjaikhoz és lakókörzetük távolabbi tagjaihoz.

 

Vigyázzunk magunkra, figyeljünk egymásra!

Tisztelettel:                   

Kaptur József
Polgármester

Kövess minket Facebookon és légy interaktív!